Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2024 r.
Data wejścia w życie 06-Mar-2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady firmy SEBASTIAN KAPUSTA RIO GRAPPLING, ul. Sienkiewicza 14, Dąbrowa Górnicza, Śląskie 41-300, Polska, tel.: 883 964 150 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://riograppling.pl ). (“Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:
Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

Informacje administracyjne
Ukierunkowana reklama
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie po otrzymaniu jego zgody, a następnie wyłącznie w celach, na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA:
Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez uzyskania jego zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

Usługa reklamowa
Analityka

Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) egzekwowania umów zawartych z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, dane użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:
W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwienia się aktywnemu przetwarzaniu swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres riograpplingclub.dg@gmail.com. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z serwisu

PLIKI COOKIE ITP.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są Twoje wybory w związku z nimi, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookies.

BEZPIECZEŃSTWO:
Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

ZAŻALENIE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg i zażaleń pod adresem firmy Rio Grappling ul. Sienkiewicza 14, Dąbrowa Górnicza, e-mail: riograpplingclub.dg@gmail.com. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.